پیش‌شروط شورای #‌خلیج‌_همیشگی_فارس برای #مذاکره با #ایران از زبان مشاور امیر ابوظبی:
«توقف زبان تهدید، توقف دخالت در امور منطقه، توقف اشغال جزایر سه‌گانه، تعلیق برنامه هسته‌ای و موشکی، توقف حمایت از گروه‌های تروریستی، توقف استفاده از نام #خلیج‌_فارس.»
همین قدر مضحک